logo
Sınıf özellikleri meslekler Gizli türbanlı porno

Konformite yi etkileyen faktörler


Işte o an işin. konformite yerleşik baskın gücün yarattığı etkiyle gerçekleşir. örnek vermek gerekirse eğer yaşadığınız yerde bir olaya şahit oluyorsunuz ve kişinin suçsuz olduğunu biliyorsunuz fakat bütün mahalle kişinin suçlu olduğunu ve bu durum hakkında da yalan beyanlarda ya da varsayımlarda bulunarak kişiyi suçluyor. okulda baskın çeteye katılma davranışı gibi. diğer bir fark ise konformitede etkileyenin etkileme isteği yoktur ama itaatte vardır. konformitenin kuramsal analizi ( insanlar niçin uyma davranışı gösterirler) 1. bu durumda bir belirsizlik yaşarsınız ve bu durumdan dolayı " acaba" demeye başlarsınız.

enformatif etki birey gerçeğin doğru bir algısına sahip olma isteğiyle gruba uyuma girer bu etki daha çok bireyin konformite yi etkileyen faktörler bilgisinden emin olmadığı durumlarda ortaya çıkar. bu davranışı sergilerken kendini bu grupla özdeşleştirmiş olabilir veya boyun eğme davranışı da geliştirmiş olabilir. konformiteyi etkileyen faktörler 1) bireysel özellikler - milliyet - cinsiyet - telkine yatkınlık - zeka - kişilik özellikleri - bilişsel stil ( işe/ sosyal onay almaya yönelme) - kaygı eğitim düzeyi 2) grubun özellikleri - grubun büyüklüğü - grubun görüş birliği - statü ve prestijin etkisi 3) birey- grup ilişkisinin özellikleri - karşılıklı bağımlılık ve ödül. okulda baskın çete ye katılma davranışı gibi. normatif etki bu etki grup tarafından ödüllendirilme yada gruptan gelecek cezalardan kaçınma. bir davranış biçimi olarak öne çıkan konformite. konformite etkileyen faktörler nelerdir tüm detayları ile derledik. 03 | yineleme zarfları.


Resmi tatil mi